Rovnice a nerovnice (ROV)

Řešení rovnic patřilo již od pradávna k největším matematickým uměním. Snad žádná jiná oblast matematiky není prozkoumána tak dopodrobna, jako právě různé způsoby hledání neznámých z rovností různých stupňů. A teď se všechno tohle můžeš naučit i ty!

Jednotlivé články jsou rozděleny do těchto hlavních kategoríí

 • ROV01 – Základy rovnice a nerovnice
 • ROV02 – Lineární rovnice a nerovnice
 • ROV03 – Rovnice a nerovnice v součinnovém tvaru
 • ROV04 – Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru
 • ROV05 – Soustavy lineárních rovnic
 • ROV06 – Rovnice s více neznámými
 • ROV07 – Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 • ROV08 – Kvadratické rovnice a nerovnice
 • ROV09 – Rovnice a nerovnice s mocinami a odmocninami
 • ROV10 – Exponenciální rovnice
 • ROV11 – Logaritmické rovnice
 • ROV12 – Rovnice a nerovnice s parametrem
© Doktor Matika, 2018
X