Geometrie (GEO)

Zde ti Doktor Matika vysvětlí různé pojmy z geometrie. Postupně se naučíš, co je to bod, úsečka, přímka, polopřímka. Dále se setkáš s různými geometrickými tvary, jako je čtverec, obdelník, lichoběžník či rovnoběžník. V neposlední řadě se naučíš používat různé věty jako je Pythagorova věta, Euklidovy věty nebo Thaletova kružnice!

GEO01: Základy – bod, úsečka, přímka, polopřímka
GEO02: Polorovina, úhly
GEO03: Trojúhelníky
GE004: Čtyřúhelníky
GE005: Mnohoúhelníky
GE006: Kružnice a kruh
GEO07: Podobnost trojúhelníků
GEO08: Pythagorova věta
GEO09: Euklidovy věty
GEO10: Thaletova kružnice
GE011: Souměrnosti
GEO12: Posunutí a otočení
GEO13: Stejnolehlost

© Doktor Matika, 2018
X