Analytická Geometrie (ANA)

Občas se stane, že potřebujeme vedle počtu jablek a ceny nákupu spočítat například vzdálenost dvou bodů, či úhel, který svírají dvě úsečky v prostoru. K těmto a mnoha dalším účelům v matematice existuje kapitola zvaná analytická geometrie – a teď do ní pronikneš i ty!

  • ANA01 – Souřadnice
  • ANA02 – Vektory
  • ANA03 – Analytické vyjádření přímky
  • ANA04 – Metrické úlohy v rovině (vzdálenosti, odchylka)
  • ANA05 – Prostor – přímka a rovnina
  • ANA06 – Metrické úlohy v prostoru
  • ANA07 – Kuželosečky: Kružnice a Elipsa
  • ANA08 – Kuželosečky: Parabola a Hyperbola
  • ANA09 – Kulová plocha
© Doktor Matika, 2018
X