ANA01-01: Úvod do kurzu Kartézské soustavy souřadnic

Krátký přehled, co se naučíš v kurzu Kartézské soustavy souřadnic

Toto krátké video ti nabídne krátky přehled o tom, co se naučíš v tomto kurzu o kartézských soustavách souřadnic. Tento kurz je důležitý k pochopení celé analytické geometrie. Po skoncčení kurzu budeš ovládat následující věci:

  • Určení bodů na číselné ose, v rovině či prostoru
  • Vypočítání vzdálenosti mezi dvěma body v rovině či prostoru
  • Určení středu mezi dvěma body v rovině či prostoru
  • Zakreslování útvarů a těles do soustav souřadnic

VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X