Rovnice a nerovnice – maturitní příklady k procvičení

Maturitní příklady - rovnice a nerovnice

Zde najdete další příklady na procvičení z tématického okruhu „rovnice a nerovnice“. Chcete-li uplatnit naši garanci, ofoťte vaše řešení alespoň pěti dolních příkladů (stačí mobilem) a pošlete na team.drmatika@gmail.com  (předmět: Příklady – rovnice – vaše jméno) nebo použijte náš formulář dole.

Příklad 1

V oboru R řešte:
\frac{y-5}{2-y}-\frac{3-2y}{y-2}=0
Uveďte celý postup řešení včetně stanovení podmínek nebo zkoušky.

 

Příklad 2

V oboru R řešte rovnic:
\frac{x+20}{x}+\frac{200}{20x-x^2}=\frac{x+40}{x-20}
Uveďte celý postup řešení

 

Příklad 3

Je dána rovnice s neznámou x\in \mathbb{R}:
\frac{1}{3x-1}=x
Do kterého z intervalů patří oba kořeny rovnice?

A) \left(-3,4;-0,2\right)
B) \left\langle-0,4;1,2\right)
C) \left(-0,9;0,9\right)
D) (0,2;1,8\rangle
E) do žádného z uvedených

 

Příklad 4

V oboru R řešte nerovnici:
3x-2>3+3x

 

Příklad 5

Řešte soustavu rovnic s neznámými x,y,z\in \mathbb{R}:

\begin{array}{lcl} 2x-y & = & 0 \\ z-2y & = & -1 \\ x+2z & = & 7 \end{array}

Uveďte celý postup řešení

 

Příklad 6

Pro všechna x\in \mathbb{R}\setminus\{-3;0;3\} je dána rovnice
\frac{3}{x^2-9}+\frac{x-9}{x\cdot\left(x+3\right)}=\frac{1}{x\cdot\left(x-3\right)}
Které z následujících tvrzení je pravdivé?

  1. Daná rovnice nemá žádné řešení
  2. Daná rovnice má právě jedno řešení
  3. Daná rovnice má právě dvě záporná řešení
  4. Daná rovnice má právě jedno záporné a právě jedno kladné řešení
  5. Daná rovnice má nekonečně mnoho řešení

 

Příklad 7

V oboru R je dána nerovnice s neznámou x:
\frac{x-4}{x^2-16}<\frac{x}{x^2-16}
Která z následujících množin je množinou všech řešení dané nerovnice?

A) \mathbb{R}\setminus\{-4;4\}
B) \left(-\infty;-4\right)\cup\left(4;\infty\right)
C) \left(-4;4\right)
D) \langle-4;4\rangle
E) \emptyset

 

Příklad 8

Dvě výletní lodě jezdí na stejném okruhu dlouhém 60 km. První vyplouvá na okružní plavbu o 40 minut dříve než druhá. Zpět připlují obě současně, protože průměrná rychlost druhé je o 15 km/h větší než rchlost lodě první. Pomocí rovnice nebo soustavy rovnic vypočtěte dobu, za jak dlouho se vrátí první loď.

 

Příklad 9

V oboru R řešte rovnici:
4x-3=\left(4x-3\right)\cdot\left(4x+3\right)

 

Nahrávání výsledků

Chcete-li uplatnit záruku vrácení peněz, je nutné poslat vaše řešení alespoň pěti horních příkladů. Stačí vyfotit mobilem a vložit zde:

Přetáhnout soubory sem

nebo

Please do not close the window until process is completed

VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X