ROV06-01: Soustavy rovnic – dosazovací metoda

Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - dosazovací metoda

V této kapitole se dozvíš, co rozumíme pod pojmem soustavy rovnic s více neznámými. Nak konkrétním příkladu soustavy dvou rovnic o dvou neznámých si ukážeme, jak řešit tyto rovnice pomocí dosazovací metody. Tuto metodu můžeme popsat v následujících čtyřech krocích:

  1. Jednu z neznámých si vyjádříme pomocí jedné z rovnic jako výraz.
  2. Výraz dosadíme za neznámou do druhé rovnice a získáme tak jednu rovnici s jednou neznámou.
  3. Vyřešíme tuto rovnici.
  4. Pomocí spočtené neznámé určíme hodnotu zbývající neznámé

VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X