6. Planimetrie – nová maturita

V této kapitole se naučíš řešit různé planimetrické úlohy. Výpočet úhlů, obvodu a obsahu v geometrických útvarech už ti nikdy nebude dělat problém!

Planimetrie představuje další tématický obor v didaktickém testu státní maurity z matematiky. V této kapitole se spolu podíváme na následující témata

  1. Planimetrické pojmy a poznatky
   • Bod, přímka, polopřímka, rovina, …
   • Konvexní a nekonvexní útvary
   • Konstrukční úlohy
  2. Trojúhelníky
   • Shodnost a podobnost trojúhelníků
   • Obsah a obvod
   • Pythagorova a Euklidova věta
   • Trigonometrie
  3. Mnohoúhelníky
   • Druhy mnohoúhelníků (různoběžník, rovnoběžník, lichoběžník)
   • Obsah a obvod mnohoúhelníků
   • Slovní úlohy
  4. Kružnice a kruh
   • Základní pojmy (tětiva, výseč, poloměr, …)
   • Obvod a obsah
   • Polohové vztahy mezi geometrickými útvary

Přílohy1

 • Planimetrie - nová maturita - náhled
VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X