Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – maturitní příklady na procvičení

Maturitní příklady - kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Zde najdete další příklady na procvičení z tématického okruhu „kombinatorika, pravděpodobnost a statistika“. Chcete-li uplatnit naši garanci, ofoťte vaše řešení dolních příkladů (stačí mobilem) a pošlete na team.drmatika@gmail.com  (předmět: Příklady – kombinatorika – vaše jméno) nebo použijte náš formulář dole.

Příklad 1

Z 25 žáku jedné třídy se na dnešní hodinu připravilo pouze 9 žáků. Učitel náhodně vybral pro dnešní zkoušení trojici žáků.

Jaká je pravděpodobnost, že všichni tři vybraní se na dnešní hodinu nepřipravovali? Uveďte celý postup řešení. Výsledek zaokrouhlete na desetiny procent.

 

Příklad 2

Ze čtvrtletní práce z matematiky získalo 26 žáků 4. A následující známky:
3, 5, 2, 4, 1, 3, 4 2, 1, 4, 3, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 3, 4, 3, 2

2.1 Určete medián známek ze čtvrtletní práce ve 4. A.

2.2 Určete modus známek ze čtvrtletní práce ve 4. A.

 

Příklad 3

Ve skupině jede 50 cyklistů. Celkem 10 z nich se provinilo konzumací alkoholických nápojů před jízdou. Policejní hlídka vybere ze skupiny náhodně 5 cyklistů.
Jaká ja pravděpodobnost, že mezi vybranými cyklisty bude alepoň jeden z 10 provinilců? Hodnota pravděpodobnosti je zaokrouhlena na setiny.

A) 0,69
B) 0,6
C) 0,51
D) 0,42
E) Jiná pravděpodobnost

 

Příklad 4

Z místa A do místa B vedou čtyři turistické cesty, z místa B do C tři. Pro každou z následujících podmínek (4.1 – 4.3) určete počet způsobů (A – E), jimiž lze vybrat trasu:
4.1 z A do C a zpět
4.2 z A do C a zpět tak, že se z těchto sedmi cest není žádná použita dvakrát
4.3 z A do C a zpět tak, že z těchto sedmi cest jsou práv ě dvě použity dvakrát

A) 12
B) 24
C) 72
D) 144
E) 288

 

Nahrávání výsledků

Chcete-li uplatnit záruku vrácení peněz, je nutné poslat vaše řešení horních příkladů. Stačí vyfotit mobilem a vložit zde:

Přetáhnout soubory sem

nebo

Please do not close the window until process is completed

VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X