Funkce – maturitní příklady na procivčení

Maturitní příklady - funkce

Zde najdete další příklady na procvičení z tématického okruhu „funkce“. Chcete-li uplatnit naši garanci, ofoťte vaše řešení alespoň pěti dolních příkladů (stačí mobilem) a pošlete na team.drmatika@gmail.com  (předmět: Příklady – funkce – vaše jméno) nebo použijte náš formulář dole.

Příklad 1

Určete definiční obor a řešení rovnice s neznámou x\in \mathbb{R}.

log\left(3-x\right)=-1
Uveďte celý postup řešení.

 

Příklad 2

V soustavě souřadnic je sestrojená část grafu nepřímé úměrnosti. Vypočtěte hodnotu a.
Nepřímá úměrnost

 

Příklad 3

Rozhodněte u každé z následujících rovnic (3.1 – 3.5), zda má pro x\in\langle0;2\pi\rangle právě dvě řešení (A), či nikoli (N).

5.
A                N

 

3.1 \sin{x}=\frac{1}{2}
☐                    ☐

 

3.2 \cos{x}=\frac{\sqrt3}{2}
☐                    ☐
 

3.3 \sin{x}=-\frac{3}{2}
☐                    ☐
 

3.4 \cos{x}=\ -1
☐                    ☐
 

3.5 \tan{x}=0
☐                    ☐
 

 

Příklad 4

Graf funkce f:y=a^x,a\in \mathbb{R^+}\setminus\{1\},x\in \mathbb{R} prochází vyznačeným bodem A. Graf funkce g je obrzem grafu funkce v osové souměrnosti, jejíž osou o je osa y. Napište předpis funkce g.

Exponenciální funkce

 

Příklad 5

Určete souřadnice průsečíku P[x; y] grafu funkce f se souřadnicovou osou x.
y=6 -3\cdot\log_5{x}

 

Příklad 6

Ke každé z následujících funkcí (6.1 – 6.4) s definičním oborem R přiřaďte obor hodnot (A – F) dané funkce.

6.1 y=\left(x-5\right)^2
A) \mathbb{R}

 
6.2 y=5+x^2
B) (-\infty;5\rangle

 
6.3 y=x-5
C) \left\langle0;\infty\right)

 
6.4 y=5
D) \left\langle5;\infty\right)

 
6.5
E) \{5\}

 

Příklad 7

Je dána funkce f:y=2\sin{x},D_f=R.
Určete všechna x z intervalu \langle-\frac{\pi}{2};2\pi\rangle, pro která je hodnota funkce f rovna 1.

 

Příklad 8

Je dána funkce f: y=\sqrt{\frac{4-x}{x+4}}
Určete definiční obor funkce f.

 

Nahrávání výsledků

Chcete-li uplatnit záruku vrácení peněz, je nutné poslat vaše řešení alespoň pěti horních příkladů. Stačí vyfotit mobilem a vložit zde:

Přetáhnout soubory sem

nebo

Please do not close the window until process is completed

VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X