Číselné obory – maturitní příklady na procvičení

Maturitní příklady - číselné obory

Zde najdete další příklady na procvičení z tématického okruhu „číselné obory“. Chcete-li uplatnit naši garanci, ofoťte vaše řešení alespoň pěti dolních příkladů (stačí mobilem) a pošlete na team.drmatika@gmail.com  (předmět: Příklady – číselné obory – vaše jméno) nebo použijte náš formulář dole.

Příklad 1

M je množina všech reálných čísel, která splňují současně dvě podmínky:

  • číslo je menší než 2
  • vzdálenost čísla od 3 je menší nebo rovna 4.

Který z následujících intervalů odpovídá množině M?

 A) (-\infty;-1\rangle
B) \left(-\infty;-1\right)
C)\left(-1;2\right)
D)\langle -1;2\rangle
E) \langle -1;-7\rangle

 

Příklad 2

Jsou dána čísla -\frac{2}{7} a \frac{3}{5}

Určete všechna čísla x\neq\frac{3}{5}, jejichž obrazy mají na číselné ose od obrazu čísla -\frac{2}{7}  stejnou vzdálenost, jako mají od sebe obrazy čísel -\frac{2}{7} a \frac{3}{5}. Výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

 

Příklad 3

Na hudebním festivalu byly vyčleněny peníze na odměny. Třetina z celkové částky na odměny byla vyplacena 12 celebritám, zbytek byl rozdělen mezi pracovníky festivalu. Přitom celebrity tvoří 5 procent všech osob, kterým byly odměny vyplaceny (Žádný z pracovníků festivalu není celebritou.)

3.1 Určete počet všech osob, kterým byly na festivalu vyplaceny odměny.

3.2 Vypočtěte, kolikrát byla průměrná finanční odměna pro celebritu větší než průměrná finanční odměna pro pracovníka festivalu.

 

Příklad 4

Obchod těsně před výprodejem zvýšil původní cenu zboží o 20 %. Při výprodeji tuto cenu snížil o 25 %.

Vypočítejte o kolik procent se cena zvýšila / snížila při výprodeji. Uveďte celý postup řešení.

 

Příklad 5

Na pozemku o rozloze 0,32 km2 je vytečena čtvercová zahrada s délkou strany 400 m. Kolik procent plochy pozemku čtvercová zahrada zabírá?

A) méně než 25 %
B) 25 %
C) 35 %
D) 45 %
E) více než 45 %

 

Příklad 6

V dvoukolové zeměpisné olympiádě se řešilo celkem 60 úkolů. V prvním soutěžním se řešila třetina z celkového počtu úkolů, ve druhém kole zbytek. Z úkolů prvního kola student vyřešil pouze jednu čtvrtinu. V druhém kole se studentovi vedlo mnohem lépe. V tomto kolo dokázal student vyřešit 77,5 % otázek.

Kolik procent všech soutěžních úkolů student vyřešil?

A) 56 %
B) 58 %
C) 60 %
D) 62 %
E) jiný počet

 

Příklad 7

K číselným výrazům (1.-4.) přiřaďte po úpravě jejich ekvivalentní hodnotu (A)-E)).

1. \left|-2^{-3}\right|-2^{\left|-3\right|}+\left|-2\right|^{-3}+\left|-2\right|^{\left|-3\right|}-2^{-3}
A) -\frac{3}{2}

 

2. \left(\frac{\left|-2\right|}{\left|-3\right|}\right)^3+\left(\frac{-3}{2}\right)^{-3}-\left|\frac{2}{3}\right|^{2-3}
B) \frac{1}{8}

 

3. 3\sqrt{\left|-3\right|}-\left|-3\right|\cdot\sqrt3+\frac{\sqrt{\left|3\cdot\left(-3\right)\right|}}{\sqrt3\cdot\sqrt3}
C)   1

 

4. 8^{\left|-\ \frac{1}{3}\right|}+\left|-8\right|^{-\ \frac{1}{3}}-\left|8^{-\ \frac{1}{3}}\right|
D)  0

 

5.
E) 2

 

Příklad 8

Vypočítejte jednu čtvrtinu z 4^{4k+4}, kde k\in Z

 

Nahrávání výsledků

Chcete-li uplatnit záruku vrácení peněz, je nutné poslat vaše řešení alespoň pěti horních příkladů. Stačí vyfotit mobilem a vložit zde:

Přetáhnout soubory sem

nebo

Please do not close the window until process is completed

VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X