1. Číselné obory – nová maturita

V této kapitole se naučíš rozlišovat a pracovat s různými druhy čísel (přirozená, celá, racionální a reálná) a s číselnými množinami.

Číselné obory jsou prvním tématickým okruhem státní maturity. V tomto okruhu si probereme následující věci:

  1. Přirozená čísla
   • Aritmetické operace
   • Dělitelnost
   • Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek
  2. Celá čísla
   • Aritmetické operace
   • Opačná čísla
  3. Racionální čísla
   • Zlomky a operace s nimi
   • Desetinná čísla a operace s nimi
   • Procenta a úlohy s procenty
   • Zápis racionálních čísel na číselnou osu
   • Jednotky a jejich převody
  4. Reálná čísla
   • Aritmetické operace
   • Reálná čísla a číselná osa
   • Absolutní hodnota
   • Mocniny a příklady s mocninami
  5. Číselné množiny
   • Intervaly
   • Určování průniku a sjednocení

Přílohy1

 • Chybějící příloha
VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X