2. Algebraické výrazy – nová maturita

V této kapitole se naučíš pracovat s různými typy výrazů (mnohočleny, lomenéí výrazy, mocniny a odmocniny) a také používat matematické vzorce.

Tématický okruh „Algebraické výrazy“ je druhým okruhem státní maturity z matemaiky. Obsah tohoto okruhu vypadá následovně:

  1. Algebraické výrazy
   • Hodnota výrazu
   • Nulový bod výrazu
   • Definiční obor
  2. Mnohočleny
   • Operace s mnohočleny – např. umocnění
   • Rozložení na součin – užití vzorců
  3. Lomené výrazy
   • Operace s lomenými výrazy
   • Definiční obor lomeného výrazu
  4. Výrazy s mocninami a odmocninami
   • Operace s takovýmito výrazy
   • Definiční obor

Přílohy1

 • Chybějící příloha
VIDĚT VŠE Přidat poznámku
TY
Přídat tvůj komentář
 
© Doktor Matika, 2018
X