GEO08 – Pythagorova věta

144ZAPSANÍ STUDENTI

Pythagorova věta je jedna z nejznámějších matematických vět. Tento online kurz se právě věnuje této větě. Po úspěšném dodělání tohoto kurzu budeš vědět, co Pythagorova věta přesně znamená, proč vůbec platí a kde všude jí můžeš použít. Jednotlivá témata by se dala shrnout následovně:

  • Pythagorova věta a její znění
  • Důkazy Pythagorové věty
  • Základní počty s Pythagorovou větou
  • Pythagorova věta v rovinných útvarech
  • Pythagorova věta v tělesech

Své znalosti si potom můžeš ověřit v interaktivních testech či sbírkách úloh.

Přečíst si v matematické wiki

Učební plán

1. část: Výuková videa
GEO08-01: Pythagorova věta – důkaz bez slov ZDARMA 00:01:00
Důkaz Pythagorovy věty za 1 minutu a bez slov
GEO08-02: Důkaz Pythagorovy věty s komentářem ZDARMA 00:02:26
Důkaz Pythagorovy věty s kratičkým komentářem
GEO08-03: Co je to Pythagorova věta ZDARMA 00:14:54
Pythagorova věta vysvětlena rychle a srozumitelně pomocí různých ploch a vzorečku (a+b)^2
Úlohy: Důkazy Pythagorovy věty 10, 00:00
GEO08-04: Jak poznat pravoúhlý trojúhelník 00:14:31
Příklady na použítí Pythagorovy věty při zjišťování pravoúhlých trojúhelníků.
GEO08-05: Hledání jedné strany v pravoúhlém trojúhelníku 00:14:18
Postup v úlohách, kdy jedna strana pravoúhlého trojúhelníku je neznáma
Úlohy: Pythagorova věta – základy 10, 00:00
GEO08-06: Pythagorova věta ve čtverci a obdélníku 00:10:46
Užití Pythagorovy věty při určování stran a uhlopříčky ve čtverci či obdélníku
GEO08-07: Pythagorova věta v kružnici a čtverci 00:05:51
Porovnání vepsaného a opsaného čtverce kružnice pomocí Pyhagorovy věty
GEO08-08: Pythagorova věta ve čtverci 2 00:13:37
V této kapitole se dozvíš, jak použít Pythagorovu větu a podobnost trojúhelníků
GEO08-09: Pythagorova věta v nepravoúhlých trojúhelnících 00:12:56
Použití Pythagorovy věty v rovnostranném a rovnoramenném trojúhelníku
GEO08-10: Pythagorova věta v trojúhelnících – těžnice 00:10:47
Počítání těžnic v pravoúhlém trojúhelníku pomocí Pythagrovy věty
GEO08-11: Pythagorova věta v tělesech 00:08:05
Využití Pythagorovy věty v prostoru (krychle, kvádr, válec)
2. část: Interaktivní testy
Test: Pythagorova věta – základy 00:10:00

Hodnocení

N.A.

Ohodnocení
  • 5 Hvězdičky0
  • 4 Hvězdičky0
  • 3 Hvězdičky0
  • 2 Hvězdičky0
  • 1 Hvězdičky0

Buďte první, kdo ohodnotí tento kurz

ZAPSAT SE DO KURZU / KOUPIT KURZ
© Doktor Matika, 2018
X