Maturita z matematiky: online kurz

119ZAPSANÍ STUDENTI

Tvoje online příprava na maturitu z matematiky

Tento kurz slouží jako přípravný kurz na státní maturitu z matematiky. Je rozdělen do devítí základních témat, ve kterých se budeme věnovat jak teoretickým poznatkům, tak si i vyřešíme mnoho typických maturitních příkladů. Ke kurzu obdržíš malinkou knížečku ve formě pdf souboru, ve které najdeš mnoho užitečných rad k jednotlivým tématům!

Kromě toho ti dáme záruku vrácení peněz, kdybys náhodou maturitu neudělal(a).

Tvoje výhody

Obsah tohoto kurzu je přizpůsoben struktuře státní maturitě z matematiky. Kromě teorie zde najdeš i mnoho řešených maturitních příkladů ve videích.

✓ 10+ hodin videí

✓ Garance vrácení peněz (viz níže)

✓ Přístup na portál Dr. Matika zdarma

✓ Obsáhlý pracovní sešit zdarma

✓ YouTube live stream k maturitě

Garance vrácení peněz

Neudělaš-li náhodou maturitu, obdržíš své peníze zpět. Abys mohl(a) záruku uplatňovat je nutné shlédnout celá videa (jednotlivé jednotky označit jako kompletní) a poslat nám tvé řešení úkolů. Detailní informace ke konkrétním garancím najdeš zde.

Náš Kontakt

Máš ještě nějaké dotazy? Napiš nám mail na team.drmatika@gmail.com nebo nám zavolej na 774 137 543, rádi ti je všechny zodpovíme.

Učební plán

1. Číselné obory - teorie
FUN03-01: Co je to absolutní hodnota ZDARMA 00:10:59
Absolutní hodnota - základy
FUN03-02: Absolutní hodnota jako vzdálenost bodů 00:13:39
Absolutní hodnota - vzdálenost bodů
FUN01-10: Interval a jeho druhy 00:04:51
Intervaly - jednoduché vysvětlení
Příprava na maturitu – Zlomky (článek) ZDARMA 00:00:00
Zlomky a operace s nimi
1. Číselné obory - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 1.1 00:05:28
Řešení příkladu 1.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 1.2 00:06:36
Číselné obory - Příklad 1.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 1.3 00:03:48
Řešení příkladu 1.3
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 1.4 00:02:44
Řešení příkladu 1.4
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 1.5 00:05:13
Řešení příkladu 1.5
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 1.6 00:04:26
Řešení příkladu 1.6
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 1.7 00:02:16
Řešení příkladu 1.7
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 1.8 00:07:40
Řešení příkladu 1.8
1. Číselné obory - úkol (příklady)
Číselné obory – maturitní příklady na procvičení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - číselné obory
2. Algebraické výrazy - teorie
FUN01-11: Definiční obor funkce 00:05:12
Definiční obor - úvodní vysvětlení
Příprava na maturitu – základní vzorce pro práci s výrazy (článek) ZDARMA 00:00:00
Algebraické výrazy - vzorce
Příprava na maturitu – Doplnění na čtverec (článek) ZDARMA 00:00:00
Doplnění na čtverec - postup
FUN04-08: Kvadratická funkce – doplnění na čtverec ZDARMA 00:10:50
Doplnění na čtverec
FUN04-09: Kvadratická funkce – doplnění na čtverec s vytýkáním 00:09:43
Doplnění na čtverec s vytýkáním
2. Algebraické výrazy - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 2.1 00:02:56
Řešení příkladu 2.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 2.2 00:03:44
Řešení příkladu 2.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 2.3 00:01:18
Řešení příkladu 2.3
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 2.4 00:03:19
Řešení příkladu 2.4
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 2.5 00:04:00
Řešení příkladu 2.5
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 2.6 00:05:23
Řešení příkladu 2.6
2. Algebraické výrazy - úkol (příklady)
Algebraické výrazy – maturitní příklady na procvičení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - algebraické výrazy
3. Rovnice a nerovnice - teorie
ROV01-02: Rovnice – úvodní vysvětlení ZDARMA 00:05:10
Rovnice - úvodní vysvětlení
ROV01-06: Ekvivalentní úpravy – jednotlivé příklady ZDARMA 00:14:09
Ekvivalentní úpravy - příklady na procvičení
FUN02-11: Jak řešit lineární rovnici graficky 00:03:47
Grafické řešení lineárních rovnic
ROV02-12: Řešení nerovnic – dělení definičního oboru 00:16:29
Řešení nerovnic pomocí dělení definičního oboru
ROV06-01: Soustavy rovnic – dosazovací metoda ZDARMA 00:09:40
Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - dosazovací metoda
ROV06-03: Soustavy rovnic – sčítací a odčítací metoda 00:10:34
Soustava dvou rovnic o dvou neznámých - sčítací a odčítací metoda
ROV06-07: Soustavy rovnic – grafické řešení ZDARMA 00:11:08
Grafické řešení soustav rovnic
ROV08-02: Jak řešit kvadratické rovnice pomocí diskriminantu 00:12:48
Řešení kvadratické rovnice pomocí diskriminantu
ROV08-06: Řešení kvadratických rovnic pomocí součinového tvaru 00:09:13
Řešení kvadratických rovnic pomocí úpravy na součin
ROV08-14: Jak řešit kvadratické nerovnice ZDARMA 00:10:40
Kvadratické nerovnice - úvod
ROV03-07: Rovnice v podílovém tvaru – základy ZDARMA 00:05:44
Rovnice v podílovém tvaru
ROV03-09: Rovnice v podílovém a nenulovém tvaru 00:09:20
Metody řešení rovnic v podílovém tvaru
3. Rovnice a nerovnice - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 3.1 00:02:28
Řešení příkladu 3.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 3.2 00:01:40
Řešení příkladu 3.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 3.3 00:02:31
Řešení příkladu 3.3
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 3.4 00:03:00
Řešení příkladu 3.4
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 3.5 00:05:14
Řešení příkladu 3.5
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 3.6 00:04:14
Řešení příkladu 3.6
3. Rovnice a nerovnice - úkol (příklady)
Rovnice a nerovnice – maturitní příklady k procvičení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - rovnice a nerovnice
4. Funkce - teorie
FUN01-04: Co je funkce ZDARMA 00:08:06
Úvod do matematických funkcí
FUN01-13: Jak vypočtu definiční obor a obor hodnot ZDARMA 00:07:18
Výpočet definičního oboru a oboru hodnot funkce
FUN01-14: Jak určím definiční obor a obor hodnot 00:12:31
Jak určit definiční obor a obor hodnot funkce z grafu
FUN05-05: Graf lineární lomené funkce – shrnutí 00:11:25
Graf lineární lomené funkce - shrnutí
FUN02-06: Jak nakreslit graf lineární funkce ZDARMA 00:08:01
Strategie, jak rychle nakreslit graf lineární funkce
FUN02-08: Jak určit předpis lineární funkce 00:13:12
Určení předpisu lineární funkce
FUN05-06: Úprava předpisu lineární lomené funkce 00:09:59
Předpis lineární lomené funkce - úprava
FUN04-07: Kvadratická funkce – shrnutí grafu 00:10:10
Graf kvadratické funkce - shrnutí
FUN04-09: Kvadratická funkce – doplnění na čtverec s vytýkáním 00:09:43
Doplnění na čtverec s vytýkáním
FUN04-08: Kvadratická funkce – doplnění na čtverec ZDARMA 00:10:50
Doplnění na čtverec
4. Funkce - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 4.1 00:01:59
Řešení příkladu 4.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 4.2 00:09:00
Řešení příkladu 4.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 4.3 00:03:07
Řešení příkladu 4.3
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 4.4 00:05:54
Řešení příkladu 4.4
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 4.5 00:02:43
Řešení příkladu 4.5
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 4.6 00:05:32
Řešení příkladu 4.6
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 4.7 00:05:14
Řešení příkladu 4.7
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 4.8 00:04:49
Řešení příkladu 4.8
4. Funkce - úkol (příklady)
Funkce – maturitní příklady na procivčení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - funkce
5. Posloupnosti - teorie
Příprava na maturitu – aritmetická posloupnost (článek) ZDARMA 00:00:00
Aritmetická posloupnost - maturita z matematiky
Příprava na maturitu – geometrická posloupnost (článek) ZDARMA 00:00:00
Geometrická posloupnost - maturita z matematiky
5. Posloupnosti a finanční matematika - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 5.1 00:02:43
Řešení příkladu 5.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 5.2 00:04:59
Řešení příkladu 5.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 5.3 00:04:46
Řešení příkladu 5.3
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 5.4 00:10:11
Řešení příkladu 5.4
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 5.5 00:03:20
Řešení příkladu 5.5
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 5.6 00:03:25
Řešení příkladu 5.6
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 5.7 00:03:54
Řešení příkladu 5.7
5. Posloupnosti - úkol (příklady)
Posloupnosti – maturitní příklady na procvičení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - posloupnosti
6. Planimetrie - teorie
Příprava na maturitu – Pythagorova věta (článek) ZDARMA 00:00:00
Pythagorova věta - článek
GEO08-02: Důkaz Pythagorovy věty s komentářem ZDARMA 00:02:26
Důkaz Pythagorovy věty s kratičkým komentářem
GEO08-06: Pythagorova věta ve čtverci a obdélníku 00:10:46
Užití Pythagorovy věty při určování stran a uhlopříčky ve čtverci či obdélníku
GEO08-09: Pythagorova věta v nepravoúhlých trojúhelnících 00:12:56
Použití Pythagorovy věty v rovnostranném a rovnoramenném trojúhelníku
6. Planimetrie - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 6.1 00:05:34
Řešení příkladu 6.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 6.2 00:04:44
Řešení příkladu 6.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 6.3 00:04:58
Řešení příkladu 6.3
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 6.4 00:03:00
Řešení příkladu 6.4
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 6.5 00:03:53
Řešení příkladu 6.5
6. Planimetrie - úkol (příklady)
Planimetrie – maturitní příklady na procvičení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - planimetrie
7. Stereometrie - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 7.1 00:03:39
Řešení příkladu 7.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 7.2 00:03:36
Řešení příkladu 7.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 7.4 00:03:35
Řešení příkladu 7.4
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 7.6 00:04:01
Řešení příkladu 7.6
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 7.7 00:09:34
Řešení příkladu 7.7
7. Stereometrie - úkol (příklady)
Stereometrie – maturitní příklady na procvičení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - stereometrie
8. Analytická geometrie - teorie
ANA01-08: Vzdálenost bodů v rovině 00:16:27
Vzdálenost bodů v rovině
ANA01-10: Střed úsečky v rovině a prostoru 00:14:59
Výpočet středu úsečky v rovině i v prostoru + několik příkladů
ANA02-01: Co je vektor a kde se používá? ZDARMA 00:09:37
Základy o vektorech a jejich znázornění
ANA02-02: Jak určit souřadnice vektoru ZDARMA 00:14:08
Určení souřadnic vektoru
ANA02-04: Jak vypočítat velikost vektoru? 00:07:28
Určení velikosti vektoru
ANA02-03-Jak sčítat a odčítat vektory 00:13:49
Sčítání a odčítání vektorů v rovině a v prostoru
ANA02-05: Jak násobit vektor číslem 00:11:15
Násobení vektoru číslem
ANA02-07: Jak vypočtu skalární součin vektorů ZDARMA 00:12:49
Skalární součin - úvod
ANA02-08: Jak určím úhel mezi dvěma vektory 00:14:52
Výpočet úhlu mezi dvěma vektory
8. Analytická geometrie - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 8.1 00:02:38
Řešení příkladu 8.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 8.2 00:05:41
Řešení příkladu 8.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 8.3 00:05:41
Řešení příkladu 8.3
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 8.4 00:04:58
Řešení příkladu 8.4
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 8.5 00:07:40
Řešení příkladu 8.5
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 8.6 00:05:15
Řešení příkladu 8.6
8. Analytická geometrie - úkol (příklady)
Analytická geometrie – maturitní příklady na procvičení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - analytická geometrie
9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika - příklady
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 9.1 00:02:04
Řešení příkladu 9.1
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 9.2 00:03:16
Řešení příkladu 9.2
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 9.3 00:02:12
Řešení příkladu 9.3
Příprava na maturitu z matematiky – Řešení 9.4 00:02:40
Řešení příkladu 9.4
9. Kombinatorika - úkol (příklady)
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – maturitní příklady na procvičení ZDARMA 00:00:00
Maturitní příklady - kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Hodnocení

5

5
1 Ohodnocení
  • 5 Hvězdičky0
  • 4 Hvězdičky0
  • 3 Hvězdičky0
  • 2 Hvězdičky0
  • 1 Hvězdičky0

Buďte první, kdo ohodnotí tento kurz

ZAPSAT SE DO KURZU / KOUPIT KURZ
© Doktor Matika, 2018
X