FUN02 – Lineární funkce

395ZAPSANÍ STUDENTI

V tomto kurzu se dozvíš vše potřebné o lineárních funkcích. Následující témata si probereme:

 • Jak se lineární funkce algebraicky zapíše
 • Jak sestrojit graf lineárních funkcích
 • Co znamenají konstanty a a b v lineární funkci
 • Řešení rovnic a nerovnic pomocí lineárních funkcí
 • Slovní úlohy s lineárníma funkcema

Kromě toho ti tento kurz nabídne řešení k vybranným maturitním příkladům a tudíž dobrou přípravu na maturitu. Své znalosti si potom můžeš ověřit v mnoha interaktivních testech čí sbírkách úloh.

Přečíst si v matematické wiki

Učební plán

1. část: Výuková videa
FUN02-01: Úvod do lineárních funkcí – kartézská soustava souřadnic ZDARMA 00:04:07
Úvod do lineárních funkcí - graf
FUN02-02: Jak poznám, jestli bod leží na přímce ZDARMA 00:05:20
Bod a lineární funkce
FUN02-03: Rovnice lineární funkce 00:06:24
Rovnice lineární funkce - jednoduché vysvětlení
FUN02-04: Co znamenají konstanty lineární funkce 00:13:43
Konstanty lineární funkce - jejich význam
FUN02-05: Speciální typy lineárních funkcí 00:05:43
Speciální typy lineárních funkcí: konstantní funkce a přímá úměrnost
FUN02-06: Jak nakreslit graf lineární funkce ZDARMA 00:08:01
Strategie, jak rychle nakreslit graf lineární funkce
FUN02-07: Jak určit směrnici lineární funkce 00:09:18
Směrnice lineární funkce - její vyýpočet
FUN02-08: Jak určit předpis lineární funkce 00:13:12
Určení předpisu lineární funkce
FUN02-09: Slovní úlohy na lineární funkce 00:14:14
Řešené slovní úlohy na lineární funkce
FUN02-10: Parametrické systémy lineární funkce 00:12:26
Úvod do parametrických systémů lineárních funkcí
FUN02-11: Jak řešit lineární rovnici graficky 00:03:47
Grafické řešení lineárních rovnic
FUN02-12: Jak řešit lineární nerovnice graficky ZDARMA 00:02:53
Řešení lineárních nerovnic pomocí grafu
FUN02-13: Jak řešit soustavu rovnic graficky 00:03:21
Grafické řešení soustavy rovnic
FUN02-14: Příprava na maturitu – lineární funkce 00:13:18
Příprava na maturitu - úlohy na lineární funkce
2. část: Interaktivní testy
ZAPSAT SE DO KURZU / KOUPIT KURZ
 • 1 hodina, 55 minut
 • Počet videí (kapitol)14
 • Počet interaktivních testů0
 • , , ,
 • Účet zdarma
  Žák
  Student
  Učenec
© Doktor Matika, 2018
X