• Kartézské soustavy souřadnic - náhled
    0( 0 HODNOCENÍ )
    69 STUDENT(Ů)

    V tomto kurzu o kartézských soustavách souřadnic se budeme věnovat následujícím tématům: Určování bodů a souřadnic na číselné ose, v…

    ZDARMA